سازمان میراث‌فرهنگی برنامه‌ای برای ورود به‌حراجی‌های بزرگ ندارد


سازمان میراث‌فرهنگی برنامه‌ای برای ورود به‌حراجی‌های بزرگ ندارد

تصویری از« رستم خان زند» شاهزاده دوران زند، درحالی به ارزش ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار یورو قیمت گذاری شده و قرار است دربخش فروش آثار هنراسلامی حراجی ساتبی به فروش برسد که معاون میراث‌فرهنگی کشور از نبود بودجه و اعتبار کافی سازمان میراث‌فرهنگی برای خریداری آثاری که به‌صورت قانونی از ایران خارج شده‌اند می‌گوید.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …