هجوم ساخت و سازها به میراث جهانی تهران

هجوم ساخت و سازها به میراث جهانی تهران

کاخ گلستان ثبت جهانی شد تا همه یک نفس راحت از تضمین حفظ ارزش‌های فرهنگی و منظری این اثر منحصربه فرد بکشند. اما گویا میراث جهانی هم تضمینی برای نگهداری از میراث پایتخت نیست؛ دو ماه پس از ثبت جهانی کاخ گلستان، زمزمه‌ها از ساخت و ساز در حریم‌اش خبر داد و حال صحبت از ساخت مجتمعی تجاری به ارتفاع ۲۷ متر در نزدیکی کاخ گلستان است.

 

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …