جوابیه شرکت ساخت و توسعه به یک خبر
جوابیه شرکت ساخت و توسعه به یک خبر

شرکت ساخت و توسعه در خصوص انتشار خبری با موضوعیت تداوم تودیع و معارفه های چراغ خاموش در شرکت ساخت و توسعه اقدام به دادن جوابیه‌ای کرده است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …