مشکلات اینترنت سد توسعه گردشگری الکترونیکیدر نشست مطبوعاتی کنفرانس گردشگری الکترونیکی ایران مطرح شد:


مشکلات اینترنت سد توسعه گردشگری الکترونیکی

گردشگری الکترونیکی شاخه ای از صنعت گردشگری که در کشورهای پیشرفته است که بیش از دو دهه از فعالیت آن می‌گذرد؛ اما در ایران با همه مشکلات و بالاخص مشکلات اینترنت، تازه متولد شده‌است. رئیس دانشگاه علم و فرهنگ می‌گوید که تنها راهکار رفع این مشکل، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و حساس کردن مسئولان و متولیان صنعت IT در کشور است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …