احیای دریاچه ارومیه به یک تیم دانشگاهی واگذار شودبنیانگذار پژوهشکده آرتمیا در گفت و گو با CHN:


احیای دریاچه ارومیه به یک تیم دانشگاهی واگذار شود

معصومه ابتکار در نخستین سفر کاری برای بازدید از دریاچه ارومیه به شمال غرب ایران سفر کرد. این اقدام و نیز تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه در نخستین روزهای تشکیل دولت نشان از عزم این دولت برای سامان دادن به دریاچه ارومیه داشت. با این حال برخی متخصصان این حوزه معتقدند رسیدگی به مساله دریاچه ارومیه باید به یک تیم دانشگاهی واگذار شود. با دکتر «ناصر آق»، عضو هیات علمی و بنیانگذار پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه و و بنیانگذار انجمن علمی آبزی پروری ایران در این باره گفت و گو کرده ایم.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …