دیپلماسی هوانوردی و حسرت صندلی شورای ایکائو


دیپلماسی هوانوردی و حسرت صندلی شورای ایکائو

صندلی ایران در شورای ایکائو خالی است. صندلی که به علت کوتاهی سازمان هواپیمایی کشور اکنون دیگر به امارت متحده عربی واگذار شده. مدت زمان طولانی است که سازمان هواپیمایی اختیار خود را به گذشت زمان سپرده بی آن‌که بداند همسایگان ایران منتظر فرصت‌های از دست رفته ایران هستند.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …