“نیم کیلو باش ولی عاشق باش” رونمایی می شوددر ادامه سلسله نشستهای دوشنبه های اندیشه


‘نیم کیلو باش ولی عاشق باش’ رونمایی می شود

کتابخانه اندیشه کتاب ‘نیم کیلو باش ولی عاشق باش’ را به نویسندگی سعید گل محمدی رونمایی می کند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …