چینی‌ها «چرتکه» را به نام خود جهانی کردند

چینی‌ها «چرتکه» را به نام خود جهانی کردند

چرتکه که چینی‌ها به آن شوشوان (چوشوان)، می‌گویند، از سوی این کشور به عنوان میراث فرهنگ معنوی معرفی و بدون هیچ اعتراضی از سوی نمایندگان حاضر به تصویب کمیسیون میراث معنوی یونسکو رسید. این درحالی است که قدمت استفاده از چرتکه در ایران به دوران هخامنشیان و حتی پیش از آن بازمی‌گردد.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …