ادعای رئیس میراث فرهنگی فارس با تصاویر مقبره شاهان هخامنشی همخوانی ندارد
ادعای رئیس میراث فرهنگی فارس با تصاویر مقبره شاهان هخامنشی همخوانی ندارد

رئیس اداره کل میراث فرهنگی استان فارس، درحالی معتقد است، نصب دکل و تیرهای وزارت نیرو در حریم نقش رستم قرار ندارد که تصاویر منتشره از حریم نقش رستم گویای اتفاقات دیگری است. عکس‌هایی که از مجموعه نقش رستم در آرشیو خبرگزاری میراث فرهنگی موجود است با تصاویری از دکل‌ها که به تازگی در حریم این مجموعه جانمایی شده همخوانی ندارد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …