تغییر ریاست سازمان میراث‌فرهنگی تکذیب شدروابط عمومی اعلام کرد:


تغییر ریاست سازمان میراث‌فرهنگی تکذیب شد

تعداد تغییر و تحولات مدیریتی در آخرین روزهای دولت دهم به قدری زیاد بوده که در این میان خبرهایی از تغییر ریاست سازمان میراث‌فرهنگی به‌گوش می‌رسد. این درحالی است که مدیر روابط عمومی سازمان میراث‌فرهنگی، تمامی اخباری که حول جابجایی ریاست سازمان میراث‌فرهنگی چرخ می‌زند را تکذیب کرده و معتقد است، تغییر مدیریت سازمان میراث‌فرهنگی در شرایط فعلی به‌هیچ وجه صحت ندارد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …