«برکه فروتن» با «مکافات» به شانزدهمین جشنواره آئینی سنتی می آیددر استقبال از شانزدهیمن جشنواره بین المللی نمایش های آئینی سنتی


«برکه فروتن» با «مکافات» به شانزدهمین جشنواره آئینی سنتی می آید

نمایش «مکافات»، به نویسندگی آرمان دلیران و کارگردانی برکه فروتن، در شانزدهمین جشنواره بین المللی آئینی سنتی اجرا می شود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …