خیلی از ایرانی‌ها برای مهاجرت غیر قانونی به اندونزی سفر می‌کننددیان ویرنجوریت، سفیر اندونزی در ایران:


خیلی از ایرانی‌ها برای مهاجرت غیر قانونی به اندونزی سفر می‌کنند

به گفته سفیر اندونزی در ایران، علت اصلی لغو ویزای بدو ورود به مسافران ایرانی آن‌است که بیشتر ایرانیان برای مهاجرت غیر قانونی به استرالیا، به اندونزی سفر می کنند نه برای گردشگری.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …