ردیف‌نوازی یادگاری که مهجور مانده‌استدر گفتگو با هنگامه اخوان مطرح شد؛


ردیف‌نوازی یادگاری که مهجور مانده‌است

سرعت در یادگیری آموزش‌های موسیقی در برخی آموزشگاه‌ها و بازشدن آموزشگاه‌های متعدد موسیقی در شهرهای بزرگ دستاورد صنعتی شدن است. رسانه‌های جمعی با سیاست‌زدگی به جایی رسیدند که گذشته را پس می‌زنند و موسیقی اصیل باز هم به عده‌ای ممتاز تعلق گرفت اما این بار این عده سهمی در قدرت حفظ ارزش‌های والای موسیقی ایرانی ندارند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …