ارزیابی جدی از برنامه‌های وزارت راه وشهرسازی و کارآمدی آنها خواهم داشتآخوندی در نخستین روز کاری خود مطرح کرد:


ارزیابی جدی از برنامه‌های وزارت راه وشهرسازی و کارآمدی آنها خواهم داشت

وزیر راه و شهرسازی در نخستین روز کاری خود اعلام کرد: «بر اساس رای اعتمادی که نمایندگان مجلس به بنده داد‌ه‌اند ارزیابی جدی از سیاست‌های وزارت راه وشهرسازی خواهم داشت و مدیریت‌ها و کار آمدی زیر مجموعه‌ها را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.»

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …