ارزیابی جدی از برنامه‌های وزارت راه وشهرسازی و کارآمدی آنها خواهم داشتآخوندی در نخستین روز کاری خود مطرح کرد:


ارزیابی جدی از برنامه‌های وزارت راه وشهرسازی و کارآمدی آنها خواهم داشت

وزیر راه و شهرسازی در نخستین روز کاری خود اعلام کرد: «بر اساس رای اعتمادی که نمایندگان مجلس به بنده داد‌ه‌اند ارزیابی جدی از سیاست‌های وزارت راه وشهرسازی خواهم داشت و مدیریت‌ها و کار آمدی زیر مجموعه‌ها را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.»

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …