حضور میلیون‌ها حاجی، توریسم عربستان را به رتبه نخست خاورمیانه رساندآشوب های مصر و تونس هم بی‌تاثیر نبود


حضور میلیون‌ها حاجی، توریسم عربستان را به رتبه نخست خاورمیانه رساند

عربستان سعودی مقام نخست رشد گردشگری را در خاورمیانه و نیز در جهان عرب دارد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …