خانه انجمن های میراث فرهنگی در اهواز راه اندازی شدمدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان خبر داد:


خانه انجمن های میراث فرهنگی در اهواز راه اندازی شد

خانه انجمن های میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان در اهواز راه اندازی می شود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …