تهران برای جشن آبان خیز برمی‌دارددومین جشن عمر پایتخت


تهران برای جشن آبان خیز برمی‌دارد

جشن تهران که بر پایه پیشنهاد نامگذاری روز یکم آبان هر سال به عنوان روز تهران توسط مؤسسه تهران شکل گرفته نخستین بار در سال گذشته، در موزه امام علی (ع) برپا و امسال به صورت گسترده تر و با بخش های متنوع تر در باغ موزه قصر برگزار می شود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …