حفاظت از یوزپلنگ نقطه تجلی مشارکت مردمیپرونده: روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، هفت ساله شد


حفاظت از یوزپلنگ نقطه تجلی مشارکت مردمی

نامگذاری روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، هفت ساله شد. ایده‌ای که اولین بار توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال ۱۳۸۶ مطرح شد و با همکاری سازمان‌های مردمی دیگر توسعه داده شد. از آن سال تاکنون هر سال این روز به اشکال مختلف اعم از برگزاری جشنواره٬ سمینار و کمپین اینترنتی گرامی داشته شده است. در تمام این دوران نیز٬ سازمان‌های مردمی برگزارکنندگان کلیدی این برنامه بوده‌اند و مقدمات و اجرای مراحل برگزاری را آنها به سرانجام رسانده‌اند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …