کمپانی‎های سعودی از سرمایه‎گذاری در گردشگری خلیج فارس اکره دارندبه دلیل بی ثباتی‎های سیاسی


کمپانی‎های سعودی از سرمایه‎گذاری در گردشگری خلیج فارس اکره دارند

به دلیل بی ثباتی‎های شدید سیاسی و اجتماعی کمپانی‎های سعودی از سرمایه گذاری در گردشگری خلیج فارس خودداری می‎کنند و کشورهای اروپایی و آسیای دور را ترجیح می‎دهند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …