خانه ـ باغ نمازی، ساختمان ۳۰ طبقه می‌شود؟تخریب‌های زنجیره‌ای آثار تاریخی تهران ادامه دارد


خانه ـ باغ نمازی، ساختمان ۳۰ طبقه می‌شود؟

خانه مشیرالدوله به مزایده گذاشته شده و خانه ظهیرالاسلام هر شب از بیم بلدوزرها کابوس می‌بیند. اکنون خانه – باغ نمازی هم در خطر تبدیل شدن به ساختمانی ۳۰ طبقه است. به زودی بخشی ‌از خاطرات فرهنگی و معماری تهران با خاک یکسان می‌شود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …