بافت هرند فرو می‌ریزد، فریادرسی نیستساخت و ساز در دل بازار تاریخی


بافت هرند فرو می‌ریزد، فریادرسی نیست

بافت تاریخی هرند نه تنها از باد و باران به فرسایش رسیده بلکه این روزها شهرداری اصفهان هم در دل این بافت تاریخی مجوز ساخت وساز زورخانه داده است. با این مجوز بام و دیوار خانه های تاریخی بر سر هم آوار شدند. هرچند سازمان میراث فرهنگی به کسی اجازه تخریب و ساخت وساز نمی‌دهد اما شهرداری حالا ستون های بتونی زورخانه را بر سر بازار تاریخی علم کرده و گوشش به هشدارهای سازمان میراث فرهنگی بدهکار نیست.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …