برندگان مسابقه بهترین پوستر گردشگری از شش منطقه دنیا اعلام شدمعاون گردشگری کشور:


برندگان مسابقه بهترین پوستر گردشگری از شش منطقه دنیا اعلام شد

معاون گردشگری از موفقیت شش کشور از قاره های مختلف و کسب رتبه انتخاب مردمی در سطح جهان توسط جمهوری اسلامی ایران در مسابقه بهترین پوستر تبلیغاتی سازمان جهانی جهانگردی خبر داد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …