برندگان مسابقه بهترین پوستر گردشگری از شش منطقه دنیا اعلام شدمعاون گردشگری کشور:


برندگان مسابقه بهترین پوستر گردشگری از شش منطقه دنیا اعلام شد

معاون گردشگری از موفقیت شش کشور از قاره های مختلف و کسب رتبه انتخاب مردمی در سطح جهان توسط جمهوری اسلامی ایران در مسابقه بهترین پوستر تبلیغاتی سازمان جهانی جهانگردی خبر داد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …