بازسازی آثار فرهنگی درمالی آغاز شدبا پایان خشونت‎ها در مالی


بازسازی آثار فرهنگی درمالی آغاز شد

با پایان یک دوره خشونت و آشوب، کاربازسازی و توانبخشی آثار وبناهای تاریخی تخریب شده در تیمبوکتو مالی با حمایت مالی و فنی یونسکو آغاز شد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …