محسن هاشمی معاون وزیر راه می‌شود؟


محسن هاشمی معاون وزیر راه می‌شود؟

شنیده‌ها حاکی از آن دارد که پس از تودیع و معارفه اولین سازمان زیر مجموعه صنعت حمل و نقل کشور به زودی شاهد دومین تغییر مدیریتی دراین صنعت خواهیم بود. تغییر که به احتمال زیاد محسن هاشمی را به وزارت راه خواهد آورد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …