انتخاب توکیو به میزبانی المپیک ۲۰۲۰ رای قاطعی به امنیت وسلامت ژاپن بودکارشناسان گردشگری دربریتانیا:


انتخاب توکیو به میزبانی المپیک ۲۰۲۰ رای قاطعی به امنیت وسلامت ژاپن بود

کارشناسان گردشگری بریتانیا با ابراز خشنودی از انتخاب توکیو به میزبان المپیک ۲۰۲۰ این رای را درواقع رای به امنیت وسلامت کشور ژاپن و جلب اطمینان گردشگران، درباره آلودگی اتمی این کشور دانستند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …