انتخاب توکیو به میزبانی المپیک ۲۰۲۰ رای قاطعی به امنیت وسلامت ژاپن بودکارشناسان گردشگری دربریتانیا:


انتخاب توکیو به میزبانی المپیک ۲۰۲۰ رای قاطعی به امنیت وسلامت ژاپن بود

کارشناسان گردشگری بریتانیا با ابراز خشنودی از انتخاب توکیو به میزبان المپیک ۲۰۲۰ این رای را درواقع رای به امنیت وسلامت کشور ژاپن و جلب اطمینان گردشگران، درباره آلودگی اتمی این کشور دانستند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …