سقوط در گردشگری مصر ادامه دارد
سقوط در گردشگری مصر ادامه دارد

توریسم مصر، سال گذشته ۱۱٫۴ میلیون نفر ، امسال ۶٫۸ میلیون نفر گردشگر خارجی جذب کرد. رقمی که حاکی از سقوط ۴۰ درصدی حتی نسبت به سال گذشته است که هنوز در مسیر بهبود قرار نگرفته بود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …