تبلیغات گسترده رسانه‎های ژاپن برای گردشگری کشور آذربایجان
تبلیغات گسترده رسانه‎های ژاپن برای گردشگری کشور آذربایجان

آذربایجان برای جذب گرذشگران انبوه از ژاپن، تبلیغات گسترده‎ای را دررسانه‎های ژاپنی آغاز کرده است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …