محمدرضا کارگر مدیر کل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی شد


محمدرضا کارگر مدیر کل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی شد

محمدضا کارگر مدیر پیشین موزه ملی ایران، با حکم معاون میراث‌فرهنگی کشور به سمت مدیر کل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی ـ تاریخی منصوب شد.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …