همایش بین‎المللی معماری معاصر در شهرهای تاریخییونسکو برگزار می‎کند:


همایش بین‎المللی معماری معاصر در شهرهای تاریخی

‌ همایش بین‎المللی’معماری معاصر در شهرهای تاریخی’ از سوی یونسکو برگزار می‎شود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …