وضعیت مهمترین اسناد و مدارک میراث‌فرهنگی در ابهام قرار دارد


جامعه باستان‌شناسی کشور نگرانی خود را درخصوص وضعیت اسناد میراث‌فرهنگی اعلام کرد:

وضعیت مهمترین اسناد و مدارک میراث‌فرهنگی در ابهام قرار دارد

جامعه باستان‌شناسی کشور درخصوص وضعیت نگهداری مرکز اسناد و مدارک میراث‌فرهنگی و باستان‌شناسی کشور بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است که مسئولان پیشین سازمان میراث‌فرهنگی گم شدن تعداد بیشماری از اسناد را شایعه می‌دانستند درحالی که هم‌اکنون وضعیت مهمترین اسناد و مدارک سازمان میراث‌فرهنگی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …