پاسخ سازمان پزشکی قانونی به خبر آمارهای نزولی، سوانح صعودی
پاسخ سازمان پزشکی قانونی به خبر آمارهای نزولی، سوانح صعودی

سازمان پزشکی قانونی به مطلبی که در خبرگزاری میراث فرهنگی درج شده بود پاسخ داد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …