سردر شمالی قورخانه تهران تخریب شد
سردر شمالی قورخانه تهران تخریب شد

قسمت شمالی سردر قورخانه تهران تخریب شد. گفته می شود که این قسمت ثبت ملی نبوده است. این در حالی است که قسمت غربی قورخانه در مرداد ۱۳۷۶ در زمره آثار ملی جای گرفته بود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …