تشکیل فراکسیون «تاریخ و توسعه گردشگری» در مجلس نهم


جواد هروی، نماینده مردم قائنات خبرداد:

تشکیل فراکسیون «تاریخ و توسعه گردشگری» در مجلس نهم

نماینده مردم قائنات در مجلس از تشکیل فراکسیونی با عنوان «تاریخ و توسعه گردشگری» خبر داد. اگرچه این دومین فراکسیون پس از فراکسیون «میراث فرهنگی و گردشگری» است که گردشگری یکی از حوزه های فعالیتش خواهد بود، اما موسس این فراکسیون تاکید دارد فعالیت فراکسیون بطور تخصصی در حوزه تاریخ خواهد بود و بحث گردشگری در الویت دوم فراکسیون مد نظر قرار می‌گیرد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …