ایرانگرد نیوز

کريدورهاي زيستگاه يوز پلنگ بايد حفاظت شود


هومن جوکار گفت: کريدورهاي حفاظتي بين زيستگاه هاي يوزپلنگ از اهميت زيادي برخوردارند و نتايج مطالعات انجمن يوزپلنگ ايراني و پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي نشان مي دهد، يوزپلنگ ها فراتر از حد و حدود زيستگاه خود تحرک دارند.
وي اظهار داشت: شبکه مناطق حفاظتي کريدورهاي يوزپلنگ آسيايي بايد مراقبت شود تا امکان تردد يوزپلنگ ها در اين مناطق فراهم شود.
وي با اعلام اينکه از بايد قطع شدن کريدورهاي حفاظتي زيستگاه هاي يوزپلنگ جلوگيري شود، گفت: نبايد مانع تردد يوزپلنگ ها در اين کريدور هاي حفاظتي شد.
به گزارش ايرنا جوکار خواستار توجه جدي به مناطق بين زيستگاه هاي يوزپلنگ آسيايي شد و گفت: يوزپلنگ ها بين زيستگاه اصلي خود تردد دارند و نمي توانند به طور جزيره اي در يک زيستگاه باقي بمانند و تردد نکنند ازاين رو حفاظت از کريدورهاي رفت و آمدي آنها از اهميت زيادي برخوردار است.
مدير پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي يکي از دلايل اصلي تلفات جاده اي يوزپلنگ ها را عدم توجه به کريدورهاي حفاظتي يوزپلنگ عنوان کرد و گفت: بيشتر تلفات جاده اي يوزپلنگ ها در مناطقي بين زيستگاهي از جمله بين توران و مياندشت، ‌کالمند و بافق مشاهده شده است.
وي تاکيد کرد: در بلند مدت مناطق بين زيستگاه هاي يوزپلنگ آسيايي بايد به مناطق حفاظت شده اضافه شود.
يوزپلنگ آسيايي يا يوزپلنگ ايراني با نام علمي Acinonyx jubatus venaticus يک زيرگونه به ‌شدت در معرض خطر انقراض از يوزپلنگ است که اکنون تنها چند ده قلاده از آن در ايران يافت مي‌شود.
سال‌ هاست نسل اين حيوان در معرض نابودي کلي قرار دارد. آمارها از تعداد يوزپلنگ درايران متفاوت است .برخي امارها ?? قلاده و برخي تا ??? قلاده را هم اعلام کرده اند.
يوزپلنگ در مناطق خوارتوران شهرستان شاهرود، ناي‌ بندان طبس و دره ‌انجير بافق وجود دارند. شهرستان‌هاي زرند، نائين و جاجرم نيز نقاط ديگري است که احتمال حضور يوز در آنان وجود دارد.
:: دانلود فایل ضمیمه ()خروج از نسخه موبایل