ایرانگرد نیوز

شیوه حسابرسی مالی شهرداری بی‌اثر و بی‌فایده استانتقاد نجفی از نبود سازوکاری برای ممانعت از تخلف شهرداری


شیوه حسابرسی مالی شهرداری بی‌اثر و بی‌فایده است

شهرداران تهران همیشه کابوس روزهای پایانی کارشان را دارند. این‌بار محمدباقر قالیباف است که زیرذره‌بین شورای شهر و رسانه‌ها قرار گرفته. از طرفی بعضی اعضای شورای شهر وجود هزار میلیارد تومان هزینه فاقد سند در شهرداری را افشا می‌کنند و از طرفی دیگران تخلف‌های مالی شهرداری در این سال‌ها یکی یکی رو می‌شود. شهرداری در پاسخ می‌گوید که نتیجه حسابرسی‌ها نشان می‌دهد که شهرداری تخلفی ندارد اما محمدعلی نجفی،‌عضو کمیسیون شورای شهر می‌گوید این نوع حسابرسی اساسا غلط و بی‌نتیجه است.

خروج از نسخه موبایل