ایرانگرد نیوز

گوزن را از زرافه تشخيص نميداد، واقعا!


سالها پيش در ارتباط با قلم سبز (اولين خبرگزاري زيستمحيطي و شايد اصلا اولين خبرگزاري تخصصي) دو سه باري ايشان را توي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت ديدم. جوان مودب و کم حرفي بود. اما به جرات ميتوانم بگويم که در زمينه محيط زيست گوزن را از زرافه تشخيص نميداد. البته در آن زمان حرجي هم بر او نبود چون نه تحصيلاتش ربطي به محيط زيست داشت و نه حوزه فعاليتش. حرج را اکنون هست که متولي طبيعت و محيط زيست ايران قرار است بشود. جالب است که از وزارت نفت مي آيد، يکي از مخربترين و آلاينده ترين نهادهاي دولتي در زمينه محيط زيست. وزارتخانه اي که نه تنها به حداقلي از قواعد زيستمحيطي پايبند نبوده بلکه در جايي مثل عسلويه با انتشار گسترده آلودگيها ايران را در معرض يک چرنوبيل نفتي قرار داده است. و کارشناسي از همين وزارتخانه حالا مدعي رياست سازمان محيط زيست شده. لابد سازمان محيط زيست بي خيال طرح احياي ببرمازندران شده و به جاي آن پيگير اکتشاف نفت در جنگلهاي شمال خواهد شد. احتمالا در ازاي اين اکتشاف هم وزارت نفت اجازه نصب لانه مرغان مهاجر روي دکل هايش را ميدهد. البته لازم است مکررا به ايشان يادآوري شود لانه ها را مناسب لک لکها بسازند چون ايران طوطي دم دراز آمازوني ندارد.

ناصر کرمي
:: دانلود فایل ضمیمه ()خروج از نسخه موبایل