ایرانگرد نیوز

سهم هر تهرانی از شهربازی‌ها یه یک‌هزارم درصد هم نمی‌رسدپرونده گردشگری شبانه:


سهم هر تهرانی از شهربازی‌ها یه یک‌هزارم درصد هم نمی‌رسد

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان گردشگری، گردشگری شبانه در تهران بسیار ضعیف است؛ چنانکه می‌توان گفت اصلاً وجود خارجی ندارد.به عنوان نمونه که با کمی حساب و کتاب کردن به این نتیجه می‌رسیم که سهم هر تهرانی از شهربازی‌هابه عنوان یکی از مصادیق گردشگری شبانه یه یک‌هزارم درصد هم نمی‌رسد.

خروج از نسخه موبایل