ایرانگرد نیوز

حقوق از دست رفته سازمان میراث‌فرهنگی باز گردانده می‌شود
حقوق از دست رفته سازمان میراث‌فرهنگی باز گردانده می‌شود

معاون میراث‌فرهنگی کشور درحالی تاکید کرد که حقوق از دست رفته سازمان میراث‌فرهنگی کشور در دولت یازدهم پیگیری و مطالبه می‌شود که امروز سرنوشت خانه پیرنیا در آخرین روز از مزایده مشخص می‌شود.

خروج از نسخه موبایل