ایرانگرد نیوز

تهیه مستند موج سواری در چابهار توسط کارگران فرانسویقهرمان ایرلندی به کودکان بلوچستان موج سواری می آموزد


تهیه مستند موج سواری در چابهار توسط کارگران فرانسوی

قهرمان ملی ورزش موج سواری ایرلند برای ترویج این ورزش و تهیه یک فیلم مستند به ایران سفر کرده است. اما این اولین بار نیست که اسکی بریتون با حجاب کامل اسلامی در سواحل دریای عمان ورزش می کند. او یک بار دیگر در سال ۲۰۱۰ این کار را تجربه و نام خود را به عنوان اولین زنی که در سواحل چابهار موج سواری کرده به ثبت رسانده است.

خروج از نسخه موبایل