ایرانگرد نیوز

در حکمی از سوی دکتر مهدی حجت مدیر دفتر ثبت آثار منصوب شد

در حکمی از سوی قائم مقام رئیس سازمان و معاون میراث فرهنگی، مدیر دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی منصوب شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دکتر مهدی حجت در حکمی، فرهاد نظری را به عنوان مدیر دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی منصوب کرد.

در حکم دکتر حجت برای نظری آمده است: جناب آقای فرهاد نظری، احترما به موجب این حکم جنابعالی را به مدیریت دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی منصوب می نمایم.

امید است با اتکال به خداوند منان و صرف همه مساعی خود در انجام این مسئولیت محوله موفق باشید.

خروج از نسخه موبایل