مردم شاهکوه را نجات دادند

سرمايه اجتماعي اين روزها در خدمت محيط زيست به کار گرفته مي شود. در سال جاري در دو مورد بسيار مهم، تجمع و اعتراض مدني دوستداران محيط زيست به دو اقدام ضد محيط زيستي موجب شد دو پروژه قلع و قمع باغ گياه شناسي نوشهر و نيز تخريب شاه کوه در استان کرمان متوقف شود. اين نخستين تجربه ها از کارايي سرمايه هاي اجتماعي در ايران است.

در آخرين مورد استفاده از سرمايه هاي اجتماعي در خدمت حفاظت از محيط زيست، دو روز اعتراض مدني بيش از 700 نفر از کوهنوردان ايراني به تخريب قله کوه شاه و تشکيل زنجيره انساني درارتفاعات 3800 متري قله کوه شاه در برابر لودرهاي معدن کاوان، موجب شد استانداري کرمان دستور توقف موقت عمليات معدن کاوي درکوه شاه را صادر کند.

«معصومه ابتکار»، رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز از اين زنجيره انساني حمايت و براي شرکت کنندگان در آن پيامي فرستاده بود.

در نهايت و در پي اين تجمع، استانداري کرمان دستور توقف عمليات معدن کاوي در شاه کوه را صادر کرد.

ماجراي شاه کوه از آن جا آغاز شد که چندي پيش و در پي مصوبه دولت دهم بابت قله 4000 متري کوه شاه کرمان مورد هجوم معدن کاوان براي استخراج آهن قرار گرفت.

کوه شاه دومين قله مرتفع استان کرمان است و مرتفع ترين روستاهاي ايران در آن قرار دارند. به عبارت ديگر اين منطقه هم به لحاظ زيست محيطي و هم به لحاظ گردشگري داراي اهميت است. بزرگترين ذخيره‌ گاه گياهان دارويي در ايران و برف‌ گيرترين کوه در کرمان در اين منطقه واقع است. به علاوه در اين منطقه جنگلهاي انبوه بادام کوهي و گونه هاي وحشي ديگري وجود دارد. بکر و دور از دسترس بودن منطقه موجب شده است حيوانات وحشي مانند پلنگ و گرگ در آن زندگي کنند.

تجمع باغ گياه شناسي را رهانيد

ديگر موردي که در آن تجمع صلح آميز دوستداران طبيعت، به حفاظت محيط زيست انجاميد، باغ گياه شناسي نوشهر بود.

کمتر از دو ماه پيش و در تيرماه سال جاري همزمان با آخرين روزهاي دولت دهم، پروژه تخريب باغ گياهشناسي نوشهر براي ساخت کمربندي اين شهر با قدرت زياد در حال آغاز شدن بود، اما تجمع دوستداران و فعالان محيط زيست در برابر ايستگاه تحقيقات جنگل و مرتع نوشهر و اعتراض به اين تخريب، به متوقف شدن عمليات منجر شد.

اين تجمع اعتراضي دوستداران محيط زيست به تخريب باغ گياه شناسي در راستاي اجراي نامه استانداري به فرمانداري نوشهر مبني بر اجراي مصوبه دولت دهم براي ساخت راه دسترسي بندر نوشهر به کمربندي صورت گرفت.

در پي اين تجمع، دستور توقف ساخت جاده کمربندي و در نهايت تخريب باغ گياه شناسي براي هميشه صادر شد.

باغ اکولوژي نوشهر 35 هکتار مساحت دارد و تاسيس آن به سال 1310 برمي گردد. در اين باغ درختاني وجود دارد که تا 200 سال عمر دارند. افزون بر کارکرد موزه‌اي باغ و داشتن پايه‌هايي کهنسال از بلند مازو، نمدار، توسکا و ممرز؛ تنها پايه بلوط چوب‌پنبه در ايران، قديمي‌ترين پايه‌هاي دارتالاب و ژينکو در کشور در اين باغ موجود است. به علاوه، 25 گونه کاج و حدود 30 گونه اکاليپتوس هم در اين عرصه 35 هکتاري وجود دارند؛ عرصه‌اي که به دليل حساسيت بي‌مانند و ارزش بالا به عنوان يک اثر ملي به شماره 17795 در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور ثبت شده است. همچنين اين باغ تنها مکاني در جهان است که که دو گونه جديد و منحصر به فرد، يعني اسپيره نوشهري و افراي مازندراني به‌ طور همزمان در آن زيست مي‌کنند.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …