ایرانگرد نیوز

ابلاغیه ثبت ۲۲ میراث ناملموس مازندران

در نامه علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی خطاب به احمد حسین زادگان استاندار مازندران آمده است:
«در اجرای ماده یک از قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد دو و سه آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیئت‌وزیران و با رعایت مقررات آئین‌نامه اجرایی مذکور، میراث‌فرهنگی ناملموس با عنوان «محمدرضا اسحاقی» به شماره ۱۶ در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۲ در فهرست حاملان (نادره کاران) میراث فرهنگی ناملموس، «توتو کالسی» به شماره ۱۶۲۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ و «مهارت ساختن و نواختن ساز سنتی غرنه» به شماره ۱۶۶۴، «مقام هرایی در شرق مازندران» به شماره ۱۶۶۵، «آئین مجمه گذاری و اطعام دهی سنتی شهرستان بهشهر» به شماره ۱۶۶۶، «مهارت سنتی جاجیم بافی» به شماره ۱۶۶۷، «چارویداری؛ گونه‌ای موسیقی کار در مازندران» به شماره ۱۶۶۸، «کایری؛ تعاونی و همکاری در کار» به شماره ۱۶۶۹، «فنون برداشت و جمع آوری کولک یا کوله پر» به شماره ۱۶۷۰، «مهارت ساختن و نواختن لله وا؛ نوعی نی چوپانی در مازندران» به شماره ۱۶۷۱، «جشن فردینه ماشو در مازندران» به شماره ۱۶۷۲ در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس و «استاد لطف الله سیفی بشلی؛ گنجینه زنده بشری و احیاگر هنر ساختن و نواختن ساز سنتی غرنه» به شماره ۲۲ در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ در فهرست حاملان (نادره کاران) میراث فرهنگی ناملموس، به ثبت رسیده است. هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث شود، مورد تأکید است.
خواهشمند است، دستور فرمائید مراتب برای اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذی‌ربط ابلاغ و از نتیجه اقدام این وزارتخانه را مطلع کنند.»
همچنین در نامه دیگر مونسان به استاندار مازندران مراتب ثبت ۹ میراث فرهنگی ناملموس این استان به شرح زیر ابلاغ شده است:
۱. استاد ابوالحسن خوشرو؛ «گنجینه زنده بشری در حماسی خوانی مازندران» به شماره ۳۷ در فهرست حاملان (نادره کاران) میراث فرهنگی ناملموس در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۹.
۲٫ مهارت «تهیه خرمندی دشو» به شماره ۲۰۴۳ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۹.
۳. مراسم آئینی مذهبی «طبخ آش نذری آقا ولی» به شماره ۲۰۴۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۹.
۴٫ «تلم زنی؛ مراحل تهیه فرآورده‌های لبنی به شیوه سنتی در منطقه عشایر روستای نیالا» به شماره ۲۰۴۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۹.
۵. «بنه بازی (بنه وازی)» به شماره ۲۰۴۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۹.

۶. «جمعه بازار حویبار» به شماره ۲۰۴۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۹.
۷. مهارت «پخت غذای پیچی پلا» به شماره ۲۰۴۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۹.
۸. مراسم «گوسفند شوران و ورینا در عشایر منطقه دو هزار تنکابن» به شماره ۲۰۴۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۹.
۹. مهارت تهیه «هلی ترشی» به شماره ۲۰۵۰ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۹.

خروج از نسخه موبایل