ایرانگرد نیوز

۱۳ اثر استان سمنان ثبت ملی شدند

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان گفت: وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سه نامه مراتب ثبت ۱۳ اثر میراث‌فرهنگی ناملموس را به استاندار سمنان ابلاغ کرد.
به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی مهدی جمال بیان کرد: وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در نامه‌ای به استاندار سمنان از ثبت ۱۳ اثر ملی استان خبر داد و نوشت در اجرای ماده یک از قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۸۴ و مواد دو و سه آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۹۸ هیئت‌وزیران و با رعایت مقررات آئین‌نامه اجرایی مذکور، میراث‌فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است.
وی افزود: این آثار شامل «آئین دسته عزاداری عرب در سرخه» به شماره ۱۹۰۶، «مراسم سینه‌زنی حیدر حیدر سرخه» به شماره ۱۹۰۷، «مهارت پخت نان‌های روستای ایج (سیریشین و یوزین)» به شماره ۱۹۰۸، «آئین سنتی قاتل آو در سرخه» به شماره ۱۹۰۹، «فنون بافت و برپایی گؤت (سیاه چادر ایل سنگسری)» به شماره ۲۰۱۱ است.
مدیرکل میراث فرهنگی سمنان گفت: «کوچ ایل سنگسری» به شماره ۲۰۱۲ و «مهارت سنتی پخت غذای کله آش بیابانک» به شماره ۲۰۹۲، «مهارت سنتی پخت غذای جوش بره» به شماره ۲۰۹۳، «مراسم عزاداری حسن، حسین میامی» به شماره ۲۰۹۴، «مهارت سنتی پخت غذای قطقی فرومد» به شماره ۲۰۹۵، «مهارت سنتی پخت غذای نان کاک» به شماره ۲۰۹۶، «مهارت سنتی پخت غذای شنگی پلو» به شماره ۲۰۹۷ و «مهارت پخت غذای شله قروت» به شماره ۲۰۹۸ که در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده، هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث شود، مورد تأکید است.
جمال تاکید کرد: بیش از یک هزار و ۸۳۳ اثر تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی در استان سمنان شناسایی شده و ۸۵۶ اثر از این تعداد در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

خروج از نسخه موبایل